Objednávka

Prosím popíšte čo najpresnejšie vaše požiadavky a očakávania. Budeme vás spätne kontaktovať emailom.

Ak zvolíte príplatkovú službu urgentná objednávka, po vyjadrení programátora dostanete SMS notiikáciu na zadané telefónne číslo.

Objednávka a cenová ponuka sú nezáväzné.

Objednávkový formulár